Protože jíst se jednoduše musí

O tom nemůže být pochyb. Uvedené tvrzení nemohou zpochybnit ani ti největší pochybovači, kritici a hledači neustálých konfliktů. Až na světově známou jednu či dvě výjimky, nejsou lidé bez potravy schopni přežít déle než několik týdnů a již po několika málo dnech dochází v organismu bez pravidelné výživy k závažným dysbalancím, které mohou vyústit až v závažné somatické onemocnění, stejně jako velmi a nepříjemné psychické stavy.

Zapomeňte na tisíce pofidérních návodů a rad

Jak na jídlo během každého jednotlivého dne tak, abyste neměli hlad, měli jste dostatek potřebné energie a předcházeli nesnázím s nadváhou či nejrůznějšími civilizačními onemocněními? To je otázka doslova za milion, na níž se dnes očividně snaží odpovědět celá řada „odborníků“ na slovo vzatých, ovšem řada rad z úst podobných osob je nejen neúčinná, ale doslova si protiřečí. Toto ovšem neplatí, je-li Vaším stravovacím plánem proteinová dieta.